top of page

PRAVO DRUŽB IN ZDRUŽITEV

GOSPODARSKE DRUŽBE: POSEBNE PRAVNE OSEBE

Gospodarske družbe imajo v zakonodaji posebno mesto. Z aktom o ustanovitvi družba pridobi pravno osebnost, na delovanje katere vplivajo številni pravni predpisi. Poleg številnih domačih predpisov na urejanje poslovanja poslovnega subjekta vpliva tudi zakonodaja EU. Storitve, ki vam jih lahko nudi naša pravna ekipa na tem pravnem področju, se nanašajo na različne poslovne posle, nakup in prodajo deležev/delnic, privatizacijo podjetij, prevzemne ponudbe, združitve in delitve podjetij, pravni skrbni pregled in strukturiranje transakcij.

ODPRTJE TRGOVSKEGA PODJETJA

Eden najpogostejših poslov za naše domače in tuje stranke je prav odprtje novega podjetja, kot osnova za vsak posel. Vedno gre za kompleksen postopek, ki zahteva skrbno pripravo dokumentacije in koordinacijo več institucij. Družba z omejeno odgovornostjo je najpogostejša oblika podjetja na našem trgu, lahko pa vam svetujemo tudi odprtje katerega koli drugega podjetja, glede na vaše poslovne potrebe.

pravodrustvaispajanje.jpg

KAKO VAM LAHKO POMAGAMO?

  • Ustanavljanje podjetij in drugih oblik pravnih oseb

  • Pravno svetovanje domačim in tujim pravnim osebam v gospodarskem prometu

  • Svetovanje pri prenosu lastništva delnic in poslovnih deležev podjetij

  • Prestrukturiranje podjetij (M&A: delitev na več manjših podjetij ali združitev podjetij)

  • PPravno svetovanje pri skupnih projektih

  • Pravno svetovanje pri projektih javno-zasebnega partnerstva

 

  • Pravno svetovanje pri prestrukturiranju podjetij (dokapitalizacija, zmanjšanje osnovnega kapitala in vključitev nepremičnin in stvari v osnovni kapital)

  • Pravni skrbni pregled

  • Pravno svetovanje pri zbiranju ponudb

  • Pravno svetovanje pri strukturiranju transakcij

PRAVO DRUŽB IN ZDRUŽITEV:
POGOSTA VPRAŠANJA

USTANOVITEV GOSPODARSKE DRUŽBE: KAJ JE TO?

Družba z omejeno odgovornostjo (d.o.o.) je vrsta družbe, ki jo ustanovi ena ali več oseb, ki želijo poslovati pod skupnim imenom. To je najpogostejša oblika družbe v Republiki Hrvaški, ustanovi pa jo lahko ena ali več fizičnih ali pravnih oseb, ki prispevajo k vnaprej dogovorjenemu osnovnemu kapitalu, ki v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah ne sme biti manjši od 20.000,00 HRK.

D. o. o. je ustanovljena na podlagi akta o ustanovitvi, to je pogodbe, ki jo podpišejo vsi ustanovitelji in se imenuje družbena pogodba. Vsi ustanovitelji so dolžni podpisati družbeno pogodbo, ki se sklene v obliki notarskega zapisa, v primeru, da je ustanovitelj samo en, pa družbeno pogodbo nadomesti izjava o ustanovitvi d.o.o. pri notarju.

KONTAKT

Hvala za obisk naše spletne strani. Če se želite dogovoriti za sestanek z enim od naših pravnih strokovnjakov, so to naši podatki za stike:

URAD ZAGREB

Horvatova 80 A

10000 Zagreb 

Hrvatska  

T/F: 00385-1-8897-684

E: info@zba.hr

W: www.zba.hr

URAD BJELOVAR

Ivana Viteza Trnskog 9E

43000 Bjelovar

Hrvatska  

T/F: 00385-43-550-079

E: info@zba.hr

W: www.zba.hr

Hvala za sporočilo! Kontaktirali Vas bomo v čim krajšem času!

bottom of page