top of page

UPRAVNO PRAVO IN INTELEKTUALNA LASTNINA

UPRAVNO PRAVO: PRAVNI VIDIK VSAKDANJEGA ŽIVLJENJA

Upravno pravo je osredotočeno na upravno dejavnost, sestavlja pa ga skupek pravnih norm, ki urejajo organizacijo uprave, področje delovanja, postopek dela ter način nadzora in odgovornosti subjektov, ki opravljajo upravne naloge. Z drugimi besedami, na kaj pomislimo, ko slišimo besedo "uprava". Področje življenja, ki ga pokriva ta veja prava, je zelo raznoliko: od vodenja matičnih knjig in drugih evidenc, preko policijskega in inšpekcijskega dela, komunalnih del, vodnega gospodarstva, gradbeništva, do zdravstva, socialnega varstva, šolstva, kulture in številnih drugih sferah. Naša pravna ekipa ima praktične in bogate izkušnje pri reševanju vseh pravnih vidikov tovrstnega prava.

INTELEKTUALNA LASTNINA

Ne glede na to, ali ste lastnik ali nameravate imeti pravice intelektualne lastnine, je bistveno vedeti, kako jih upravljati in zaščititi. Zaščita intelektualne lastnine ima številne prednosti. Postopki zaščite intelektualne lastnine so zapleteni, v samem postopku pa je treba upoštevati različne postopke. Lahko zaščitimo idejo? Kako zaščititi izdelek? Ali storitev? To je le nekaj vprašanj, s katerimi se soočamo vsak dan. Predlagamo skupni  sestanek, da odgovorimo na vsa vaša vprašanja in vam ponudimo najboljši pravni nasvet za vaše posebne potrebe.

upravno pravo.jpg

KAKO VAM LAHKO POMAGAMO?

  • Zastopanje in pravno svetovanje v upravnih postopkih

  • Zastopanje in pravno svetovanje v upravnih sporih

  • Zastupanje i pravno savjetovanje u poreznim postupcima

  • Pravno savjetovanje i sastavljanje upravnih ugovora

  • Zastupanje i pravno savjetovanje prilikom zaštite i registracije žigova (pretraga i provjera dostupnosti žigova, registracija žigova i dr.)

  • Zastupanje i pravno savjetovanje prilikom registracije patenata

UPRAVNO PRAVO IN
INTELEKTUALNA LASTNINA
:
POGOSTA VPRAŠANJA

UPRAVNI POSTOPEK:
KAKO GA ZAČETI?

Upravni postopek se začne na predlog stranke ali po uradni dolžnosti. Stranka lahko vloži zahtevo za začetek postopka neposredno pri državnem organu pisno ali ustno na zapisnik, lahko pa jo pošlje po pošti ali vroči po elektronski poti. Postopek se začne po uradni dolžnosti, kadar je to določeno z zakonom ali je to potrebno zaradi varstva javnega interesa. Upravni postopek lahko začne javnopravna oseba tudi z javno objavo, kadar sta stranki neznani ali je takšen način začetka postopka predpisan z zakonom.

KONTAKT

Hvala za obisk naše spletne strani. Če se želite dogovoriti za sestanek z enim od naših pravnih strokovnjakov, so to naši podatki za stike:

URAD ZAGREB

Horvatova 80 A

10000 Zagreb 

Hrvatska  

T/F: 00385-1-8897-684

E: info@zba.hr

W: www.zba.hr

URAD BJELOVAR

Ivana Viteza Trnskog 9E

43000 Bjelovar

Hrvatska  

T/F: 00385-43-550-079

E: info@zba.hr

W: www.zba.hr

Hvala za sporočilo! Kontaktirali Vas bomo v čim krajšem času!

bottom of page